Wydarzenia, Wystawy

Wystawa fotografii Mariusza Hartela

„Nocą, kiedy cichną głosy świata – teatr uliczny” – wernisaż wystawy fotograficznej Piotra Statkiewicza

Wystawa portretowej fotografii Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wystawa ręcznie szytych lalek

Wernisaż wystawy „Fotografia dzikiej przyrody”

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski”

Wernisaż wystawy fotograficznej „Poruszenie”

Wernisaż wystawy „Biała Broń z Republiki Mołdawii”

Wernisaż wystawy wycinanek ludowych Anny Marczak

Wernisaż wystawy fotografii „Człowiek”

Wystawa fotografii Uniwersytetu III Wieku

Wernisaż wystawy fotografii Jarosława Nowackiego